Атестація – стимул професійного зростання.

          Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально–виховного процесу.Атестація педагогічних працівників району проводиться відповідно до Типового положення про атестацію, затвердженого  наказом МОН України  № 930 від 06.10.2010р., змін і доповнень до нього від 20.12.2011р.  № 1473 та від 08.08.2013 р. № 1135. Ефективність навчально-виховного процесу значною мірою залежить від рівня підготовки кадрів, налаштованих на активну професійно-компетентну та інноваційно-творчу роботу. Тому постійний еволюційний процес, зміна форм і методів навчання та виховання педагогів потребують значної активізації зусиль, підвищення науково-методичного рівня професійної майстерності педагогічних працівників. Цьому сприяє атестація педагогічних кадрів. Адже один із принципів атестації передбачає стимулювання безперервної фахової та загальної освіти.У школах району та у відділі освіти було проведено значну підготовчу роботу по виконанню вимог Типового положення щодо атестації та змін і доповнень до нього. Цьогорічна атестація ще раз засвідчила високий рівень підготовки та проведення атестації педагогічних працівників. Крім того, відділом освіти було проведено атестацію  педагогів Цуманської ОТГ
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ: