Реалізація наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» на уроках словесності..

             11 квітня 2019 року на базі методичного кабінету відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації навчальний семінар-тренінг «Реалізація наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» на уроках словесності» для вчителів зарубіжної літератури провела Лілія Миколаївна Бондарук, завідувач відділу гуманітарних дисциплін Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.Вимоги, що їх ставить перед учителем-словесником сучасне українське суспільство, зумовлюють актуальність проблематики тренінгу, адже випускник школи — це передусім патріот, який виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті. Завдання школи — сформувати відповідальну особистість, яка розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також виховання національно свідомої особистості, яка спирається у своїй діяльності на культурні традиції та вектори розвитку суспільства.Громадянська компетентність - це ключова компетентність людини. Громадянську компетентність розуміють як здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства. Учасники семінару провели інтерактивну вправу, у ході якої визначили систему компетентностей для формування громадянської відповідальності.У навчальному тренінзі Лілія Миколаївна закцентувала про найефективніші практики інтегрування наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» у викладанні предмета «Зарубіжна література», адже саме уроки зарубіжної літератури дають учителю можливість використати увесь багатий арсенал методів та засобів, спрямованих на розвиток таких складових громадянської відповідальності, як здатність до ненасильницького розв’язання конфліктів; осмислення та захист особистих прав і прав інших людей, усвідомлення своєї ролі в суспільстві й набуття вмінь брати участь у процесі ухвалення рішень. Семінар-тренінг завершився обговоренням ідей та думок.Методичий кабінет відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації висловлює щиру подяку Бондарук Л.М., завідувачу відділу гуманітарних дисциплін ВІППО за проведений семінар-тренінг, та педагогам, які були учасниками методичного заходу.

Фотоматеріали

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ: