Інтернет- конференція «Позаурочна робота як засіб попередження негативних явищ в учнівському середовищі»